E - Prihláška

Pokiaľ sa k nám prihlásite cez e-prihlášku, stávate sa našimi pacientami od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Môžete nás navštíviť kedykoľvek počas ambulantných hodín (akútne ošetrenie, rady, administratívne úkony a pod.).

Poštou požiadame vášho súčasného pediatra o zmenu evidencie lekára. Zdravotnú dokumentáciou nám môžete priniesť osobne alebo si ju vyžiadame poštou.

Každé novoregistrované dieťa bude pozvané k nám na vstupnú prehliadku.